กำหนดการ

1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird Registration)
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับเต็ม (Full Text)
1 ก.ค. 62 –  15 ก.ย. 62 ลงทะเบียนปกติ
1 ต.ค. 62 – 15 ต.ค. 62 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
31 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์(แก้ไข)
และต้นฉบับโปสเตอร์
23 พฤศจิกายน 2562 ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ/เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ ( Oral ) 2,500
ระดับชาติ ( Oral และ Poster )2,000
นำเสนองานเค้าโครง ปริญญาเอก1,500
เข้าร่วมงานประชุม(เช้า) และบริหารการศึกษาสัมพันธ์(งานเลี้ยงตอนเย็น) 1,000

การชำระค่าลงทะเบียน


การชำระค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-6-89204-9
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอบถามข้อมูลผู้ประสานงาน อาจารย์นวัตกร หอมสิน โทร.096-024-5582