PRESENTATION SCHEDULE

กำหนดการ

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ/เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ ( Oral ) 2,500
ระดับชาติ ( Oral และ Poster )2,000
นำเสนองานเค้าโครง ปริญญาเอก1,200
เข้าร่วมงานประชุม(เช้า) และบริหารการศึกษาสัมพันธ์(งานเลี้ยงตอนเย็น) 1,000

การชำระค่าลงทะเบียน


การชำระค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-6-89204-9
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอบถามข้อมูลผู้ประสานงาน อาจารย์นวัตกร หอมสิน โทร.098-487-4528