ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

1. กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง และข้อมูลติดต่อกลับ

2. หากจะลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อ อาจารย์นวัตกร หอมสิน โทร.098-487-4528

3. ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 981-6-89204-9

4. หลังจากชำระค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐานได้ที่ E-mail : supholck@gmail.com